NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Radon i familieboligen. Farlig?
  Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!
  Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre
  Mer om tresåpe og inneklima
  Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.
  For mye radon i mange norske boliger
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!
  Nytt og tvilsomt oppslag om teppegulv
  Bok om inneluft fra EPA
  WHO slår alarm om radon
  Radon i boliger er kreftfeller
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Karbondioksid (CO2)
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon i familieboligen. Farlig?

 

Hei! Vi er en familie med to voksne og 4 barn i alderen 6- 19 år. Vi er stort sett friske alle sammen, men har nå fått høre at det er mye radon i kommunen vår (Nord-Fron). Her har vi bodd i over 20 år, så vi kan ha vært utsatt for radon hele den tiden. Vi vet at mye radon kan føre til lungekreft hos voksne og særlig hos røykere. .Heldigvis er det ingen av oss som røyker, men det hender en sjelden gang at gjester røyker inne hos oss. Men hva med barna og risiko for lungekreft?


Les mer

Juletid. Risiko for overfølsomme barn og voksne!

julelysI julen endres både innemiljø og matvaner seg på mange måter som kan skade barn og hele familien. på grunn av allergier eller annen overfølsomhet. Med kunnskap og gjennomtenkte hensyn kan mange slike plager unngås. Sllerede adventlys kan forurense inneluften så mye at noen kan bli syke av det.


Les mer

Barns kjemiske hverdag. Ny Sft-brosjyre

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utgitt brosjyren Barns kjemiske hverdag. Den er tilgjengelig på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, arabisk, somali og urdu. Bakgrunnen er som SFT skriver: ”Døgnet rundt, hver eneste dag blir barn utsatt for kjemiske stoffer fra produkter av forskjellige slag. Noen av stoffene er harmløse, andre kan være helseskadelige. Denne informasjonen er spesielt viktig for alle som har ansvar for barn, men er nyttig for alle! Brosjyren omtaler kjemiske stoffer som kan virke på folk (barn) flest, men naturlig nok ikke hva som er viktig ved allergier og annen overfølsomhet. Brosjyren deles ut på helsestasjonene og kan bestilles med epost.


Les mer

Mer om tresåpe og inneklima

Da www.Innemiljo.net presenterte oppslaget Tresåpe og inneklimaproblemerden 19. oktober 2006, gjorde nettredaktøren firmaet XXX oppmerksom på saken og bad om informasjon og kommentarer som kunne tilføyes oppslaget.  Slik informasjon har nettsiden fått 10. november 2006 i en e-post fra XXX. Informasjonene tyder på at andre forhold enn selve tresåpen må vurderes som årsak til inneklimaproblemer. E-posten gjengis noe kortfattet i det følgende. Noen momenter er nummerert for å bli kommentert spesielt. Dette dokumentet belyser viktige problemtillinger når det oppstår inneklimarelaterte sykdommer og plager.


Les mer

Presseklipp fra Arbeidervern:For lite satsing på inneklima.

Arbeidervern som utgis av Arbeidstilsynet har intervjuet overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke som i mars i år ble tildelt årets ærespris for sin innsats for energi og miljø. Arbeidervern som utgis av Arbeidstilsynet har intervjuet overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke som i mars i år ble tildelt årets ærespris for sin innsats for energi og miljø. Bakke påpeker at selv kostbare hus mangler bruksanvisning, og trekker frem noen av de viktigste feil som skaper dårlige og helseskadelige innemiljø i moderne tid. Det som i første rekke truer vårt inneklima er fuktskader, mangelfullt renhold, dårlig ventilasjon og feilaktige oppvarmingssystemer.


Les mer

For mye radon i mange norske boliger

Radon i inneluft er en kjent helserisiko og er nå kartlagt i 200 kommuner med målinger i et tilfeldig utvalg av boliger i hver kommune. Kartleggingen har vært gjennomført i løpet av de siste fem årene.


Les mer

Radon-alarm i 40 skoler

Presseklipp i Aftenposten Aften 13. mars 2006. Det er vist for høye konsentrasjoner av radon i 4o Oslo-skoler, og det iverksettes nå tiltak. Barnehager og boliger i området er nok også utsatt og bør undersøkes. Mange andre områder i Norge har også mye radon som kommer inn i husene fra grunnen.


Les mer

Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet

Presseklipp: Norsk VVS 2006, 49:7:  Miljøgifter i IKT utstyr

Mange datamaskiner og -skjermer inneholder miljøgifter. Noen av dem frigjøres til innemiljøet under bruk. Blant disse er  stoffet deka-BDE, en bromert flammehemmer.


Les mer

Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer. Boken er kommet!

Boken  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. Helseorienterte, bygningstekniske og juridiske aspekter  (ISBN 82-300-0173-1) er nå i handelen.

Boken koster kr 350,- fritt tilsendt  når den bestilles fra NFBIB, Postboks 89, 7541 Klæbu, tlf 72 83 10 04,  fax 72 83 17 90  eller med e-post til post@www.innemiljo.net .


Les mer

Nytt og tvilsomt oppslag om teppegulv

Nytt oppslag om at teppegulv gir bedre inneklima, bygger på en rapport fra en undersøkelse i Tyskland uten at det foreligger nødvendig informasjon fra noen vitenskapelig dokumentasjon.  


Les mer

Bok om inneluft fra EPA

Les mer

WHO slår alarm om radon

Radon er største årsak til lungekreft i verden - nest etter røyking, fastslår Verdens helseorganisasjon i en fersk erklæring. Nå går WHO til en treårig kamp mot naturgassen. Bakgrunnen er en stor europeisk vitenskapelig oppsummering av en mengde studier omkring radon, som var klar i vår. Nå setter WHO radon på dagsordenen, og lanserer en treårig handlingsplan for å redusere gassens skadevirkninger. Vi vet ikke hvordan radon virkler på barn, men er bekymret!


Les mer

Radon i boliger er kreftfeller

Presseklipp fra Dagsavisen 2. januar 2005: Radon i boliger er kreftfeller. Radon i boliger kan være årsaken til hvert tiende tilfelle av lungekreft. Sikring mot radon kan bidra til så mye som 300 færre tilfeller av lungekreft hvert år i Norge.


Les mer

Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier

En stor undersøkelse  i Sverige  har vist en sammenheng mellom økt forekomst av allergier og astma hos barn (0 - 6 år) og  påvisning av ftalater (plastmyknere) i høytliggende  støv. Høyt støv (på lister og hyller etc) blir lett luftbåret svevestøv  som pustes inn.


Les mer

PCB - en farlig miljøgift også for oss

Les mer

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2) dannes ved forbrenning (stoffskiftet) i levende organismer. Inne er det mennesker som produserer mest. De konsentrasjonene som vanligvis kan finnes inne, er ikke helseskadelige i seg selv, men høyt CO2 inne betyr dårlig luftskifte, og da øker også konsentrasjonen av mange andre forurensninger i inneklimaet slik at det blir dårlig.


Les mer

Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima

Aftenposten 21. 10. 2003: Varmepumper kan gi dårlig inneklima.  Luftvarmen bør kombineres med annen varme.


Les mer

Inneluft mer forurenset enn uteluft

Dagsavisen 14.10. 2003:Unngå at hjemmet ditt blir forurenset.


Les mer

Syke hus gir helseskader for milliarder i følge Aftenposten 14. juli.

Helseskader i syke hus koster oss i Norge minst 3,8 milliarder kroner hvert år i følge Aftenposten 14. juli.


Les mer

Radon - en snikende helsefare i mange boliger
Radongasser i høye konsnetrasjoner inne er årsak til lungekreft hos 100-200 voksne hvert år. Virkningen på barn er ukjent.
Les mer

Inneklimaet er viktigst
Vi oppholder oss inne det aller meste av tiden. Derfor er inneklimaet viktigst for helsen
Les mer

Informasjon,rådgivning og målinger

Du kan skaffe deg informasjon om mye og få råd uten at det koster deg noe eller få hjelp av et firma mot betaling.


Les mer

WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima

En arbeidsgruppe fikk i oppdrag av WHO å formulere grunnleggende kvalitetskrav til inneklima i tråd med menneskerettighetene og med spesiell referanse til den universelle menneskerettighetserklæringen.

Ni prinsipper ble knyttet til WHO's grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, biomedisinsk etikk, økologisk bærekraft og samspillet mellom disse.


Les mer

Pusterom

Les mer

Luften vi puster

Les mer

Barn fremfor voksne

Les mer

Definisjoner av innemiljø / inneklima

Innemiljø defineres (modifisert etter WHOs definisjoner) som de fem inneklimafaktorer med tillegg av estetiske og psykososiale forhold


Les mer

Hvordan oppnå et godt inneklima?

Les mer

Teppegulv

Teppegulv blir etter få års bruk nesten umulig å holdee rene og frarådes i barnerom, barnehager og skoler.


Les mer

Related Links