NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
 

Dose/respons i forhold til individuell tålegrense (toleranseterskel)

 

  • Kroppslige og psykiske reaksjoner ("respons") bestemmes av belastningen ("dose") i forhold til hvordan tåleterskelen for akkurat den belastningen er i øyeblikket 
  • Vi mennesker er forskjellige på denne m åten med ulik motstandskraft mot belastninger både av fysisk, kjemisk og psykisk art
  • Hvert menneske har sine individuelle tåleterskler for hvert organ og vev og for ulike kjemiske prosesser
  • Tåleterskelen er som en demning - når det flyter over, blir vi uvel eller syke
  • Toleranseterskelen kan variere avhengig av vår indre kjemi, infeksjoner, stress m.m. 
  • Når systemet er på vippen ("demningen er full"), skal det lite til av økt belastning eller senket terskel for å utløse reaksjon

 Les om belastning og tålegrenser

Til toppen

(Sist oppdatert 23. august 2005)

 

Related Links