NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.
  Presseklipp: Flere barn blir allergiske.
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Presseklipp: "Lunefulle okkupanter" (muggsopper)
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  WHO slår alarm om radon
  6 av 10 skoler får stryk
  Viktige tiltak for et godt innemiljø
  Epidemi av legionærsyke
  Fukt i boliger koster milliarder
  Ikke re opp senga!
  Radon i boliger er kreftfeller
  Test av varmepumper
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Satsing på bedre og billigere boliger
  Støy stopper ny skole
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Røyking og passiv røyking enda farligere enn antatt!
  Kan muggsopper gi sykdom?
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Aftenposten: "Vi fyrer for kråkene"
  VG 11. 12. 2003: Hanne (11) går på luktfri skole
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Støy fra naboer.
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Moderne bygninger holder ikke vann
 

 

 

Kronikk i Aftenposten 13. september 2004-09-13:

Moderne bygninger holder ikke vann

 

Franck Beck skriver bl.a.:"Vann som trenger inn i hus uten å bli borte, har en ødeleggende kraft. Felles for de klassiske og tradisjonelle bygningsformene var at de holdt vann, i den forstand at de ledet vannet bort. Vår tids bygninger konstrueres med en tro på de nye materialenes evigvarende egenskaper som etter en tid viser seg urealistisk" .....

 

"Mange av disse negative situasjonene kunne vært unngått ved bedre prosjektering, utførelse og vedlikehold. Ofte er det ikke store endringer som skal til for at skader unngås, i alle fall ikke når man tar med i beregningen den tiden husene er ment å stå.

Eksemplene på slurvefeil er også mange."......

 

DråperDråperDråperDråper

Se  Hvorfor fuktskade?

 

Les Aftenpostens kronikk 13/9. 04.

 

Dette er ikke noe nytt! Les for eksempel presseklippene i dokumentet "Inneklima og helse. Vanlige feil":

"Dagbladet 10. august 2004. Journalist Hilde Schjerve

Unngå helsefarlig boligkjøp
"Hvert andre norske hjem er ei potensiell helsefelle på grunn av fuktskader. Her er rådene for hvordan du kan unngå å kjøpe en bolig full av muggsopp."

"Flere hundre tusen nordmenn lider av helseskader som følge av fukt og andre forurensninger i boliger. Det er mye å være oppmerksom på for deg som skal på boligvisning, eller deg som har fått plager.
For 12 år siden ble Inger Berglund (39) svært syk. Muggplagene hun selv sleit med, er årsaken til at hun tok initiativ til boka "Unngå fellene ved boligkjøp", som er å få i bokhandelen nå. Her er tips om hva boligkjøpere skal se, lukte, lytte og spørre etter på visninger, og juridiske råd for hvordan de som allerede bor i fuktskadde boliger, skal gå fram.
Les artikkelen i Dagbladet 1. august 2004.

hus&bolignr 1, 2002 (Redaktør Nina Granlund Sæther): "Tåler husene våre å stå ute?

Orkan, stormflo og flom. Regn og atter regn, nedbørsrekorder og jordras. Snø i metervis. Kuldegrader og varmegrader.
Mye tyder på at vi i fremtiden vil oppleve mer og voldsommere vær enn tidligere. Er husene våre dimensjonert for mere uvær?"

Kommentar i www.inneklima.com: "Mange hus tåler ikke engang påkjenningene fra normale vær- og klimaforhold. Særlig mange får fuktskader. I tillegg bygges det ofte slik at det oppstår problemer på grunn av et dårlig inneklima. Det gjøres altfor mange feil i en eller flere faser av byggeprosessen.

Norges byggforskningsinstitutt har kartlagt et stort antall byggskader. De opplyser at mer enn 75% av skadene skyldes fukt uten at fuktskader fra rørlekkasjer er regnet med. Av feil og mangler skyldes 60 prosent feil i prosjekteringen, 30 prosent skyldes feil under utførelsen og 10 prosent skyldes feil på materialer eller produkter."

 (Sist oppdatert 13. september 2004)

 

  Til toppen

Related Links