NFBIB
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Tverrfaglig kompetanse
 
BRUKERBEHOV
barn i barnehage
barn i skole
barn i bolig
personal i barnehage/skole
foreldre/foreldreutvalg

HELSEFAGLIGE OG MEDISINSKE ASPEKTER
pediatri (barns helse og sykdommer)
inneklimarelaterte sykdommer
hygiene
arbeidsmiljø/yrkesmedisin

FORVALTNING OG TILRETTELEGGING
lover og forskrifter
veiledning og praktisk gjennomføring
internkontroll- helse, miljø og sikkerhet
offentlig organisering
pedagogiske aspekter
juridiske aspekter

TEKNISKE LØSNINGER
planlegging
bygningstekniske løsninger
varme- og ventilasjonstekniske løsninger
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
økonomi - kost/nyttevurderinger

KOMPETANSEHEVING
undervisning/ kursvirksomhet
kvalitetssikring
evaluering
forskning og utvikling

Related Links