NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Fukt, muggsopp og helse
  Sjekkliste for fuktrisiko + tiltak.
  BoligbrosjyreUTKASTfordypningsstoff
  Ordforklaringer til Fuktprosjektet
  Fukt - litteratur (til oppsummeringen)
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Forskrifter.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Grunnlagslitteratur
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. METODE.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Innledning.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Oppsummering.
  Fuktbrosjyrer
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Forskrifter.
 
Fuktskader og sykdom : Astma, hodepine og tretthet.

Vurdering av vitenskapelig litteratur

NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon.

(Et forskningsprosjekt finansiert av Helse & Rehabilitering)

 

Se Oppsummering

og Innledning

og Metode

 

Forskrifter om fukt og muggsopp

 

§

Sundhedsloven av 1860:

"boliger som ved mangel på lys eller luft, ved fugtighed, ureenlighed eller overfyldning med beboere have viist sig at være bestemt skadelig for sundheden."

Sundhedsloven ble i 1984 avløst av Lov om helsetjenester i kommunene.

 

 §

Byggforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing".

 

§

Helsetilsynets retningslinjer:

"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"

(Statens helsetilsyn IK - 2462 og IK-2489).

 

§

 

Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §19:

"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer".

(Sosialdepartementet I-0848B).

§

 

Faglig anbefalte normer for inneklima. Folkehelsa,1998:

 

"Norm for fukt: Fukt og råteskader skal ikke forekomme

Norm for muggsopp: Synlig mugg og mugglukt skal  ikke forekomme. Med dagens kunnskap kan det ikke settes en tallfestet norm.

 

 §§§§§§§§§

 

Den eldste relevante forskriften er nok Loven om sopp på hus  i

Det gamle testamentet: 3. Mosebok, kapittel 14, vers 33 osv. :

 

"Herren talte til Moses og Aron og sa: Når dere kommer inn i Kanaan, som jeg gir dere til eiendom, og jeg lar det komme sopp på et hus i deres land, skal husets eier gå til presten og si: " Det ser ut til å være kommet sopp på huset".

Da skal presten la huset rydde før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset, blir urent. Så skal han komme og se på huset. Finner han da at flekkene på veggene er grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen, skal han gå ut av huset, låse døren og holde huset stengt i 7 dager.

Den 7. dagen skal presten komme tilbake. Finner han da at flekkene har bredt seg på veggene i huset, skal han sette folk til å bryte ut de steinene det er flekker på, og kaste dem på et urent sted utenfor byen. De skal skrape huset rundt omkring innvendig, og leiren som er skrapt av, skal kastes på et urent sted utenfor byen. Så skal en ta andre steiner og sette inn i stedet for de gamle og ta ny leire og pusse huset med.

Bryter  flekkene ut igjen på huset etter at steinene er tatt ut og huset er skrapt og pusse, skal presten komme og se på det. Finner han at flekkene har bredt seg, er det tærende sopp på huset. Det er urent.

Da skal huset rives ned, både steinene, treverket og all leiren, og føres til et urent sted utenfor byen. Den som går inn i huset så lenge det holdes stengt, blir uren til kvelden. Den som ligger i huset, skal vaske sine klær, og den som spiser i huset skal vaske sine klær.-----"

 

I tillegg inneholdt prosessen ritualer med slakting av en fugl, og frislipp av en annen fugl etter å ha badet den i den slaktede fuglens blod tilblandet litt av hvert. I dag er vask med 5% Klorin eller hydrogenperoksid  vanligvis bedre.

 

*******

Se om ønsket ordforklaringer.

 

 (Sist oppdatert 27. desember 2003)

 

LogoH&RDette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Til toppen 

 

 

Related Links