NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Antihistaminer under graviditet
  Epidemi av legionærsyke
  Lukt, duft og luktstoffer.
  Psykososialt miljø og helse
  Estetisk miljø og helse
  Mekanisk miljø og helse
  Støy/akustikk og helse
  Lys, stråling og helse
  Innetemperatur og helse
  Unge og røyking. En samtale
  Inneklimarelatert sykdom
  Sykdommer
  Allergi og intoleranser
  Astma og andre luftveissykdommer
  Inneklimarelatert sykdom. Inneklimasyke
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Innetemperatur og helse
 

Temperaturen inne er viktig for mye!

 

Temperaturen inne virker på mange forhold: trivsel, komfort, arbeidslyst og arbeidsevne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker.  Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon.

 

David Wyon i Sverige har studert mange sider av dette.

Etter en rekke undersøkelser av sammenhenger mellom temperatur og arbeidsytelser mm har han lagd et diagram som illustrerer dette. Du finner en lett omarbeidet utgave av diagrammet hans i dokumentet om temperatur i inneklima.com.

 

Vi er forskjellige i hva vi oppfatter som behagelig temperatur (komforttemperatur). Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opp til 20 %) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er.

Bekledning og aktivitetsnivå kan være avgjørende, derfor er det viktig at temperaturen tilpasses aktivitetsnivået i rommet, og at bekledningen tilpasses  aktivitet og temperatur. Her kan det være stor forskjell på barn og voksne.  Ved  en gitt innetemperatur bør hver person tilpasse seg med hensiktsmessig bruk av klær.

 

"For mye og for lite forderver alt"

For høy romtemperatur gir følelse av "tørr luft",  bidrar ofte til at mange føler seg slapp og uvel,  og mange får hodepine. Forskning har vist at det kan redusere konsentrasjonsevnen, læring, arbeidslyst og - evne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater og kan øke tabber og ulykker.

Høy temperaturen  øker avgassing fra forskjellige materialer, er gunstig for vekst av mikrober og muggsopper og for formeringen av bl.a. husstøvmidd. Høy temperatur fører også til at det kan bli mer kjemiske forurensninger i inneluft og på svevestøv , evt med helseplager på grunn av det. 

Virkningen t er avhengig av den enkeltes sårbarhet. Feil av ulike slag kan bidra til økt tendens til infeksjoner i luftveiene ("forkjølelser"),  allergiske reaksjoner, astma, hodepine, unormal tretthet og andre symptomer på inneklimarelatert sykdom. Tørre slimhinner, tørr hud og forverring av eksem er vanlig.

 

Også for lav temperatur føles ubehagelig, nedsetter arbeidsevnen og øker feil og ulykker.

 

Alt tatt i betraktning anbefales en  innetemperatur på 19-22° C, men noe lavere ved høy fysisk aktivitet.

 

Trekk må unngås

Ikke sjelden blir  det betydelig forskjell i temperaturen for forskjellige kroppsdeler, som når et varmeapparat helt inntil sitteplassen gir mye varme nedentil mens kaldras fra et vindu i nærheten gir avkjøling av hode, nakke og skuldre. Ensidig kulde fra vinduer eller  yttervegger om vinteren kan virke på samme måten. Slik temperaturfeil kan bidra til muskelsmerter, muskelstramminger og hodepine og gir ofte snue. Dette kan skje ved alt som oppleves som trekk, ikke sjelden ved  trekk fra utblåsingsventiler eller don i ventilasjonsanlegg  plassert feil i forhold til personene.

 

Strålevarme  er en vanlig årsak til bl.a. hodepine. Det opptrer hyppig ved manglende eller dårlig solavskjerming. . 

Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men helse må settes først, dvs HENØK.

 

(se også KSM punkt 5)

 

 

(Ill.: K. Aas©)

For å skape et godt innemiljø må alle sidene av innemiljøet vurderes samtidig og som et hele. Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

 

(Sist oppdatert 14. januar 2004)

 

 

  Til toppen

 

 

Related Links