NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Hvordan oppnå et godt inneklima?
 
  • Unngå forurensninger inne: gasser, kjemisk avdunstning, lukter, smuss og støv. Tillat aldri tobakksrøyking inne
  • Tilrettelegg for godt renhold: gode smussfeller v/ inngang, lav "lodden- og hyllefaktor". Enkel og riktig rengjøring. Samarbeid om renhold!
  • Innetemperatur : 20 - 23°C, ikke gulvkaldt eller trekk. Temp.gradient under 3°C. god solavskjerming. Unngå strålevarme, -kulde.
  • Relativ luftfuktighet: 20 - 40% (50%) (ved tørr uteluft). Ventiler ut overskuddsfukt!
  • Unngå fuktskader, unngå kondens og lekkasjer. Fjern alt fuktig materiale etter lekkasjer etc. Tørking er ofte utilstrekkelig.
  • Ved mugg- eller annen spesiell lukt: finn og fjern kilden og foreta god tørking og utlufting når kilden er fjernet.
  • Hyppig og gjennomtenkt lufting helst med gjennomtrekk 3 - 4 minutter. NB! soveromsluften! Tilpass lufting i forhold i uteluften (pollen, trafikk, vindretning)
  • God ventilasjon/ utlufting ved matlaging og etter bad/ dusj, tøyvask og etter all flekkmaling, oppussing, og etter bruk av kjemikalier som ved polering, skopuss/ sølvpuss, liming etc
  • Unngå irritanter inne: tobakksrøyk og - røykstøv, parfymer, blomsterduft maling-, lakk-, limlukt, kjemiske dunster, innestengt og dårlig luft.
  • Ved risiko for allergi: Unngå allergenkilder inne: dyrehår, dyreflass og -støv fra dyr, husstøvmidd, muggsopper, bjørkefiken etc.

Se også "Godt innemiljø hjemme?" i www.inneklima.com.

Related Links