NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Tettboddhet
 

Tettboddhet / personbelastning. KSM-vurdering

(K. Aas 20.12. 2002)

(KSM punkt 2). 

Tettboddhet er vanligvis ikke et  problem i boliger, men for barnehager og skoler. De fleste familier i Norge har nok plass, bortsett fra noen få uheldige. Efentlig er de spørsmål om hvor stort volum (dvs. kubikkemeter luft) som beboerne og brukerne har til rådighjet i boligen og i hvert rom i forhold til luftskiftet (se KSM pkt 10). Er det mange personer i et lukket rom, må luftskiftet vbli trilsvarende større enn ellers.

I boliger oppstår problemer med personbelastning som oftest på soverom som brukes av flere personer sammen. Undersøkelse av barns innemiljø i Norge har vist at dette særlig gjelder soverom til barn der luftskiftet ikke er godt nok gjennom hele natten, vanligvis der to eller flere søsken deler et soverom på 6-8 m2  og  dårlig / feil lufting gjør at soveromsluften blir dårlig.

Men det er jo noen som bor altfor trangt. Da kan de bruke beregningsformelen for tettboddhet for å lage skår:

KSM-vurdering

Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

Du kan også finne skår med følgende regnestykke.

Antall beboere kalles n. Formel: 30 x n / areal (i m²) (netto m² (dvs. minus kott, bad, WC etc.). NB større dyr som hund inne regnes med i telling av personer.

F.eks: n = 5  hvis boligen brukes av 4 personer + 1 stor hund. Boligflate er 60 m².
Skår blir da 30 x 5 delt på 60 = 150 / 60 = 2,5 (= skår 3 (dårlig)). Hvis de ikke holder hund, blir skår 2, dvs på grensen til det akseptable.

 

Related Links