NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
 

 

Vanlig forurensning inne. KSM-vurdering

(K. Aas, 21.12.2002)

(KSM- pkt 4.)

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

Det finnes mange vanlige forurensningskilder inne.  De kan finnes i bygningsmaterialene eller innredning særlig mens bygget er nytt. Etter hvert betyr vanligvis forurensninger mer som kommer fra på badet og kjøkkenet, i husholdningskap og bøttekott, i sammenheng med rengjøring, vedlikehold, hobbyvirksomhet og andre aktiviteter hjemme og kanskje fuktskader med mikroorganismer  e.l.

Forurensninger

             (Ill.: K.Aas)

I en hver bolig er det mange kilder til luftforurensninger

KSM-vurdering

Angi KSM skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM) slik det er beskrevet i KSM.

 

Vurdering:

Skår 1 = Ingen kjente eller merkbare kilder til forurensning.

 

Skår 2 = Utilstrekkelig bruk av kjøkkenvifte ved matlaging. En del bruk av parfymer og annen duftende 

             kosmetikk, parfymerte renholdsmidler etc. uten etterlufting. Følelse av "litt tørr luft".

 

Skår 3 = Maling, liming og støvende aktiviteter inne uten ekstra gjennomlufting.. Insektsmidler (spray)  brukes

             inne mot mygg og fluer. Mye bruk av parfymer og annen kosmetikk i oppholdsrom.  Nymalte rom 

             eller gjenstander. Nybonbing. Vannbasert maling rett på sponplater (evt med glassfiber rett på

             sponplater). "Luktfjerner" på wc.  Luften kjennes tørr. Luktende  rengjøringsmidler, bonemidler etc.

 

Skår 4 = Så høy skår er nesten utenkelige hvis det ikke er startet kjemisk industri eller hobbyvirksomhet med

              bruk av mye kjemikalier, lakk etc inne i boligen).

Related Links