NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Støy
 

Støy. KSM vurdering

(K. Aas 26.12. 2002)

(KSM punkt 14)

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

Vedvarende eller hyppig, uønsket støy kan føre til stress og hodepine mm. I barnas hjem er det for det meste barna selv som bråker mest, og det må voksne tåle, samtidig som barna må lære å ta hensyn når andre trenger ro og stillhet. (Bråk fra barn eller ungdom regnes ikke med i KSM-skåringen)

I moderne hjem kan det også finnes  en del,utstyr som avgir forksjellige typer støy fra jevn eller periodevis sus, brumming o.l.

I Norge er det mange boliger som utsettes fra støy utenfra, fra bygater eller veier med trafikkstøy eller med annen støyende virksomhet i nært nabolag.

Les mer om støy.

KSM-vurdering

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

Vurdering

Skår 1  = Aldri plagsom støy

Skår 2  = Litt susing eller brumming fra utstyr, men det føles ikke plagsomt. Av og til kortvarig og beskjeden trafikkstøy (biltrafikk, fly, tog eller trikk)

Skår 3 = Svak, men irriterende støy fra kjøkkenutstyr eller annet inne. En del trafikkstøy utenfra slik at støyskjerm er ønskelig

Skår 4 = Plagsom støy fra et eller annet inne. Betydelig trafikkstøy slik at støyskjerm burde være et krav. Betydelig støy fra andre kilder er til plage.

Related Links