NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
HMS-hylle
 

HMS-hylle sentralt plassert
(HMS = Helse- miljø- og sikkerhet)

(Kai Gustavsen)
Kartlegg hva som er utarbeidet!
Alle skoler og barnehager bør ha en Helse- miljø- og sikkerhetshylle (HMS-hylle) sentralt plassert. De fleste skoler og barnehager har utarbeidet flere prosedyrepermer. Permene er ofte plassert på mange forskjellige steder slik at de ikke er lett tilgjengelig ved behov. Utfordringen er å samle alle prosedyrepermer og invitere alle ansatte til felles personalmøte. Personalet bør inviteres til å komme med forslag til hvor HMS-hylla bør plasseres.

 

Virksomhetens HMS-hylle

Ved å samle det som finnes av prosedyrepermer i en HMS-hylle, vil alle ansatte få lett tilgang til de ulike permene når de trenger det. Hylla bør også benyttes til introduksjon av virksomhetens HMS- og miljørettet helsevernprofil til nyansatte og foreldre.
Innholdet i HMS-hylla og bruk av prosedyrebøkene bør være tema på FAU- og SU-møte. Her kan foresatte se om f.eks, lysforholdene, luftkvaliteten, sikkerheten, mm. er ivaretatt.
(Kilde: Dørum S, Gustavsen K (1999): Fra paragraf til miljø. Driftsguide for skoler og barnehager. Kommuneforlaget)

Related Links