NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Egeninnsats. Aktiv MEIS
 

Aktiv MEIS  / Aktiv Due  / Aktiv HAUK (Arbeidsmodell for elevene utarbeidet av Kjell Aas)

 

Alle elever kan kreve at arbeidsmiljøet på skolen er godt, se Krav til barns arbeidsmiljø.

 

Aktiv MEIS er en strategi for egeninnsats i barnehager og skoler med mål å skape og ivareta best mulig innemiljø ut fra hver skoles/barnehages egne muligheter, forutsetninger og premisser. Programmet er utviklet av professor Kjell Aas. MEIS-navnet ble valgt ut fra et ønske om å bidra til realisering av de beste sidene av departementenes MEIS-program for skoler. Ellers kunne det like gjerne vært brukt andre navn (for eksempel Aktiv DUE: Dugelige Unge(r)s Egeninnsats eller Aktiv HAUK (Husk Alt Unge(r) Kan!).

Due

Dessverre har departementenes MEIS-program ikke fått den spredningen som investeringene på flere millioner kroner skulle tilsi. Aktiv MEIS er blitt stående som et selvstendig opplegg. Noe av ideene bak departementenes MEIS-prosjekt er nå tatt inn i prosjektet Inneklima i Nettverk for miljølære.

Egeninnsats med Aktiv MEIS
AKTIV MEIS bygger på tillit til barnas egen kreativitet og engasjement. Programmet legger vekt på å starte først og fremst med barnas eget nærmiljø slik de ser og opplever det. Barna får veiledning i hvordan de kan forbedre og ivareta sitt eget innemiljø.

Erfaringene
Aktiv MEIS er satt i gang i en rekke skoler. Tilbakemeldinger (til dels på eget spørreskjema) viser at alle som har startet Aktiv MEIS, er fornøyd både med lærernes og elevenes motivasjon, interesse for tiltakene, gjennomførbarhet og resultatene. Oppfølgingen varierer fra skole til skole. Den praktiske delen av Aktiv MEIS kan lett gjennomføres både i 1. klasse i barneskolen og i barnehager, men krever da noe mer hjelp fra de voksne. Oppfølgingen har variert fra skole til skole. De beste resultatene er oppnådd av de skoler og klasser som har fulgt programmet og forslagene i Aktiv MEIS mest nøyaktig. En viktig tilleggsgevinst er at mange barn tar med seg kunnskapene og erfaringene hjem til sin egen bolig.

Egeninnsats erstatter ikke bygningsmessige tiltak!
Aktiv MEIS settes ikke i verk som erstatning for rehabilitering av skolen, men gjennomføres for å få det bedre mens man venter på gjennomføring av kostbare bygningsmessige rehabiliteringstiltak. Egeninnsats er også nyttig og nødvendig for å opprettholde - og ofte også forbedre - det innemiljøet som er skapt i nybygde eller rehabiliterte skoler.

Tiltak i Aktiv MEIS
Mange av tiltakene tilsvarer det som gjennomføres i den såkalte 
Larviksmodellen 
eller skoleprosjektet "Tjue er bra for hue" som er utviklet av Kai Gustavsen (les om dette). Den største forskjellen er at Aktiv MEIS inkluderer og starter med en praktisk og pedagogisk tilrettelagt kartlegning av barnas innemiljø. Dette gjennomføres med "Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)  for skoler".

Bruker man den i henhold til veiledningen, blir kostbare målinger unødvendige. Tiltakene i Aktiv MEIS skreddersys etter funnene der. Metodene, fremgangsmåte og veiledning er beskrevet detaljert i boken "Godt innemiljø for barn. Veiledning i karetlegning og tiltak" (Kjell Aas, Høyskoleforlaget 1999) og på nettstedet Inneklima.com [ekstern lenke](gå til startsiden, søk på "kvalifisert skjønn-metoden for skoler").

Hovedtrekkene ved Aktiv MEIS
• Informasjon til skolens personale.
• Kartlegning av hele skolen med 
Kvalifisert skjønn-metoden (KSM).
• Rapport om funnene.
• Forslag til tiltak og anslag over hvilke forbedringer som kan oppnåes med enkle tiltak (FIG).
• Utkast til 
standard klassekontrakt

• Informasjon på foreldremøte. (Dette møtet kan oppfylle skolens informasjonsplikt

• Aktiv MEIS start med informasjons- og motivasjonsmøte for elevene (samlet)
• Klassevis oppstarting:
• Klassen velger 2 "
miljøvernere" (en jente og en gutt)
• Klassen diskuterer klassekontrakten
, gjør evt endringer
• Alle elever underskriver kontrakten.
*********
• Miljøvernerne skriver rapporter
• Rapporten går til verneombudet
• Rapporten tas alvorlig av skolen
• Uanmeldte inspeksjoner
• "Miljøsertifikat" etter fortjeneste
• Kort referat gis på egnet personalmøte og på foreldremøte.

(Sist oppdatert 2o.2. 2002)

   Til toppen

 

Related Links