NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Luktekammer
 

(Kai Gustavsen)

Luktekammeret er utviklet etter idé fra professor Ole Fanger ved Danmarks tekniske høyskole. Han er foregangsmann på dette området. Lukteklammer kan brukes i forbindelse med testing av avgassing fra ulike materialer. I større sammenhenger anvendes da et såkalt luktpanel som består av 8-12 spesielt trente personer med god luktesans. Det samme prinsippet kan anbefales for enkeltpersoner som vil skaffe seg inntrykk av avgassing av spesielle materialer. Kammeret har vist seg å være et nyttig og engasjerende pedagogisk virkemiddel i klasseundervisningen. Virkemidlet har vist seg å fungere meget godt når forurensningskilder og luftkvalitet skal formidles til elever, ansatte og foreldre.

Klassens luktekammer
Man starter med å samle syltetøyglass med rominnhold på ca. en liter. Glassene må være rene og ikke avgi noen lukt. De må kunne lukkes hermetisk. Passende store biter av materialet legges i glassene som så lukkes og oppbevares ved værelsestemperatur. Glassene utstyres med merkelapper som viser hva de inneholder, hvilket rom de kommer fra, dato og årstall. De bør stå en ukes tid før de åpnes for lukteprøving.

Det blir elevenes oppgave å finne ulike luktkilder i klasserommet som kan legges i glassene. Tabellen nedenfor viser hva et luktekammer kan inneholde av ulike luktkilder. Før kammeret tas i bruk, og noen tar sjansen på å stikke nesa borti for å kjenne på lukten fra innholdet, bør glassene få stå i romtemperatur med lokket på en ukes tid for å få den rette lukten.


Innhold i et luktekammer som benyttes til elevundervisning. Se forskjellen:Innholdet i glasset til venstre er sand og bøss fra et uteskoklasserom på 60 m2 etter kun en skoledag. Glasset til høyre er fra et inneskoklasserom etter en dag, og viser kun noe få sandpartikler. Det lukter virkelig ”pyton” av sand og bøss som lagres på glass. Foto fra inneklimakampanjen ”Tjue er bra for hue”

Eksempel på innhold i et luktekammer

Lukt-/forurensningskilder på glass Måloppnåelse
Sand fra et uteskorom Elever vil foreslå å benytte innesko
Sand fra et inneskorom Elever vil fortsette med innesko – det gir jo resultater
Uvasket gymtøy (svettetrøye) Elevene vil vaske tøy oftere, og kanskje foreslå å
oppbevare gymbagen utenfor klasserommet
Melkekartonger Drikke, skylle, brette og bære kartongen ut av rommet –
mindre søl
Tekstil med deodorant Bevisst bruk av deodorant (deo), Ikke ha "deokrig"
i garderoben

Related Links