NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
 

2. Innemiljøets betydning – situasjonen i dag

 

Negative effekter av et dårlig innemiljø omfatter både sykdommer (med objektive kliniske tegn) og symptomer (uten objektive kliniske tegn) samt plager med fysiologiske effekter og opplevelser, som for eksempel vond lukt. Et godt innemiljø, derimot,  omfatter komfort, trivsel og velbefinnende  og virker stimulerende for utvikling, selvrealisering og produktivitet.

 

Erfaringer innenfor dette feltet de siste ti års tid har vist at de viktigste helseskadelige virkningene gjelder luftveiene med økt forekomst av vanlige infeksjoner (sannsynligvis på grunn av miljøbetinget nedsettelse av motstandskraften mot infeksjoner), og overømfintlighetssykdommer og –reaksjoner (Bakke 1998, 1999).

 

De primære årsakene til økning av IgE-mediert allergi og annen overømfintlighet i befolkningen har åpenbart sammenheng med miljø, men er hittil ikke kjent. Livsstil og endringer i befolkningen innebærer økt risiko for atopiske sykdommer. Det er i dag ikke noe sikkert grunnlag for å gi råd om  tiltak for å redusere utvikling av allergi og atopiske sykdommer. Anbefalinger som tar sikte på å beskytte befolkningen må ta utgangspunkt i at man unngår videre sensibilisering, utløsning av overømfintlighetsreaksjoner og allmenn reduksjon av irritanteksponering.

 

Vi vet at risiko for infeksjon og overømfintlighet øker med passiv røyking, fukt og muggsopper samt pelsdyr, og at dette særlig gjelder den del av befolkningen som har en arvelig disposisjon for dette. Vårt kunnskapsunderlag er relativt svakt for å forebygge når det gjelder å stoppe og reversere økningen av allergi. Det er imidlertid klart at det nå er en stor og økende andel av befolkningen som lider av en eller annen form for overømfintlighet, og at  helsen og arbeidsevnen i høy grad avhenger av det miljøet de tilbys. Vi vet i dag mer om hvilke tiltak som kan lindre plagene i denne sammenhengen.

 

Opplevelsen av ”tørr luft” er vanligvis et tegn på irritasjon av hud og slimhinner som en reaksjon på luftforurensninger og ofte i kombinasjon med høy innetemperatur og kanskje av den følgende reduksjon av luftfuktigheten i fyringssesongen. Fornemmelsen av ”tørrhet” er en viktig del av det syndrom av symptomer som kalles Sick Building Syndrom (SBS) (Franck 1986, Franck & Skov 1998).  SBS karakteriseres best ved symptomene: tørre øyne, tett nese, tørr hals, sløvhet og/eller tretthet og hodepine.

Komfort, trivsel, velbefinnende og produktivitet er i høy grad påvirket av det termiske klima inne i tillegg til virkningen av forurensninger.

 

Virkninger av inneklimaet i skoler

Undersøkelser har bekreftet at inneklimaet og eksponeringer for allergener i  skoler kan utløse allergiske reaksjoner hos sensibiliserte individer (Bakke 1998, 1999). Dessuten kan sårbare personer i noen tilfeller bli sensibilisert på grunn av høye konsentrasjoner av allergener og mulige forsterkende faktorer (adjuvans) som finnes i en del skolemiljøer. Dårlig inneluft og fuktproblemer kan også  øke forekomsten av luftveisinfeksjoner.

 

Miljøet i skolen har således en betydelig effekt på helse, produktivitet, læring og kreativitet.

Tavlesituasjon

(©Foto fra:"Att besegra sin astma" (Kjell Aas, ICM AB)

 

Vitenskapelige undersøkelser viser at:

·        Dårlig inneklima øker forekomsten av smittsomme og ikke-smittsomme luftveissykdommer, forverrer og kan i noen tilfeller forårsake allergi og annen overømfintlighet

·        Støv, kjemiske forurensninger, forurensninger som følge av fukt og høy temperatur irriterer slimhinner, øker luftveisplager, hodepine og tretthet og svekker konsentrasjonsevnen,

·        Moderat varmestress fører til nedsatt konsentrasjon i gutter og uro/rastløshet hos piker,

·        Ventilasjon er nødvendig for å få under kontroll forurensninger og fuktighet. De fleste eksisterende skolebygninger trenger bedre ventilasjon. Det ventilasjonsnivået/luftskiftet som er optimalt og kostnadseffektivt med hensyn til helse, produktivitet og energiøkonomisering er imidlertid fortsatt ikke tilstrekkelig avklart

·        Renholdsrutinene er også viktige for å redusere forurensningene inne,  og dårlig renhold kan bidra til økt slimhinneirritasjon,

·        Lyd- og lysmiljøet er også meget viktig.

 

Inneklimaets betydning for læringsmiljø og atferd er imidlertid for lite utforsket.

 

Les videre: Innemiljø i skolen

Se også:  ISIAQ Rapport. Innledning. Forord

1.Bakgrunn

WHO: Godt inneklima er en menneskerett

2. Innemiljøets betydning.

4.Kravspesifikasjoner

5. Hvordan skape et godt innemiljø i skolen

6. Kostnadseffektive tiltak

7. Forskningsbehov

8. Sammenfatning

9. Litteraturreferanser 

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Related Links